Аът байырлалы болуп эрткен

24 февральда, Шагаанын ак айында, Эрзин кожууннун девискээринге — аът байырлалы, болуп эрткен. Ниитизи биле 21 команда киришкен, 1 черни 62 харлыг хоочун чылгычы Кежиктиг Маадыр-оолдуң командазы алган, 2 черде Каажыдай Суренниң командазы,  3 черде Отсур Миланнын командазы тус тузунда акша биле шаңнаткан. Тускай шаңнал биле Ижи Март-оолдуң командазы шаңнаткан. Ол — ла кежээ «От» дагылгазы болуп эрткен. 404 човулаңны, 84000 шаптааразынны арыглап отту чемгерген.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.