ЧАРЛАЛ!!!


Кожуун товунун албан черлери, организацияларга моон-биле дыннадыры болза, 2018 чылдын апрель 13-те (пятница) 12:00 шакта мурнуу боктуг хавакка (аэропорт ховузу) шеф-субботникке кээп киржирин дыннадып тур. Шефчилер хуурек, ванна, шоодай-пакет, дырбааш, айыырны ап алгаш келир.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.