АНЧЫЛАРНЫН КИЧЭЭНГЕЙИНГЕ !

2018 – 2019 чылдарда Эрзин кожууннун девискээринге черлик аннарны чежени аннап болурун дараазында данзыда айыттывыс.

  1. Адыг – 3.
  2. Буур, булан – 2.
  3. Сыын, мыйгак – 5.
  4. Элик, хулбус – 46.
  5. Тооргу – 9.
  6. Дырбактыг – 2.
  7. Морзук – 5.
  8. Киш – 220.

Немелде:Куштар болгаш диин, кырза, дилги, боруну аннаарда айыткан аннаар хуусаазында чопшээрелди анчылар ап болур.

 

 

Эрзин кожуунда анныыр ажылдын

куруне инспектору Тарначы В.С.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.