Хол-шыдыраа маргылдаазы

Август 4 тун хунунде Кызыл хоорайын «Хуреш» стадионунга болуп эрткен хол-шыдыраа маргылдаазынга 39 аныяк шыдыраачы киришкен, оларнын аразындан 30 оол, 9 уруг. Эрзин кожуундан киржикчилеривистин алган черлери:

Оолдар туӊнели 2001-2002 г.р.
1 м. — Тюлюш Дамба-Доржу, Кызылский кожуун.
2 м. — Хомушку Денис, Кызылский кожуун.
3 м. — Ооржак Алдар, г. Кызыл.

Оолдар туӊнели 2003-2004 г.р.
1 м. занял Монгуш Ай-Хулер, г. Кызыл.
2 м. — Маажий Буянды, Эрзинский кожуун.
3 м. — Дун-Куулар Алдын-Херел, Дзун-Хемчикский кожуун.

Уруглар туӊнели 2005-2006 г.р.
1 м. занял Монгуш Кежик, г. Кызыл.
2 м. — Куулар Темирлан, Барун-Хемчикский кожуун.
3 м. — Соян Кудерек, Эрзинский кожуун.
Уруглар туӊнели 2001-2004 г.р.
1 м. заняла Хомушку Динара, Кызылский кожуун.
2 м. — Монгуш Норжун, г. Кызыл.
3 м. — Энге-Маадыр Кежикмаа, Кызылский кожуун.

Уруглар туӊнели 2005-2006 г.р.
1 м. заняла Ондар Шуру, г. Кызыл.
2 м. — Шерии Раджана, Эрзинский кожуун.
3 м. — Севек Шораана, Эрзинский кожуун.
Киржикчилерге улуг чедиишкинерни кузедивис!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.