АНЧЫЛАРНЫН КИЧЭЭНГЕЙИНГЕ !

Эрзин кожууннун девискээринге 2018 чылдын август 1-ден эгелеп дараазында черлик аннарны аннап болурун ун чопшээрелин анныыр ажыл-агыйынын куруне инспекторундан ап болур.

1). Адыг (аннаар хуусаазы август 1-ден ноябрь 30-ге чедир);

2). Хаван (аннаар хуусаазы август 1-ден октябрь 14-ке чедир);

3). Те (аннаар хуусаазы август 1-ден ноябрь 30-ге чедир);

4). Хулбус (аннаар хуусаазы август 15-тен сентябрь 10-га чедир);

5). Морзук (аннаар хуусаазы август 15-тен октябрь 31-гечедир )

Аннаар чопшээрелди алырда куруне каайлызынын чыылдазын (гос.пошлина) база чопшээрел ортээн толээр, а бору аннаар чопшээрелди алырда чугле куруне каайлызынын чыылдазын толээш дараазында документилерни коргускеш киирген билдириишкинин езугаар чопшээрелди алыр:

 

 

Харылзажыр телефон: 89232674277    

Эрзин кожуунда анныыр ажылдын

куруне инспектору Тарначы В.С.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.