Тыванын агропромышленный техникум филиалы ооредилге чылын эгелээн

Сарыг-Булун сумузунда Балгазын суурнун Тыванын агропромышленный техникум филиалынын сургаалдары ооредилгени эгелей берген

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.