Лойгу А.Ш 55 харлаан юбилейинге тураскааткан спортчу оюннар

Сентябрь 23те, Эрзин суурнун ст.Салгалга, Андриян Ширинович Лойгунуӊ 55 харлаан юбилейинге тураскааткан аът чарыжы болгаш хуреш болуп эрткен. Программазыныӊ аайы биле эгезинде аът чарыжы болган. Ниитизи биле аът чарыжынга киржикчилер саны 57, 31 улуг чүгүрүк аъттар, 26 аняык чүгүрүк аъттар. Хүрешке 32 мѳге киришкен. Тиилекчилерге бижик, медаль база акша шанналга берген.
Хурештин туннели:
1м.- Кара-Сал Эрес (Сут-Хол)
2м. — Тюлюш Сайын-Белек (Тес-Хем)
3м. — Одай Алдынсай(Овур)
4м. — Монгуш Мерген(Танды)
5м. — Куулар Чимит
6м. — Адыясурэн Пурэвганчиг (Монголия)
7м. — Церенгимед Анхбаяр (Монголия)
8м. — Баткар Баасан

Аът чарыжы
1м. Мугур Буян (Бай-Даг)
2м. Дылбаа Сурен (Нарын)
3м. Отсур Милан (Бай-Даг)
4м. Мугур Найдан (Бай-Даг)
5м. Согаа Мерген (Нарын

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.