Кожууннуң төп библиотеказының хөмүр кажаазын одакчылар Соян Артур, Эренчин Виталий, Даландай Афанасий база таңныыл Эней Сайын чаартып кылган. Эр хейлер! Алдын холдуг ажылдакчыларывыска четтиргенивисти илередип тур бис!!!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.