«Тыва уксаалыг аъттарнын» чизезин тургузуп эртемденнернин келгени

Тыва республикада «Тыва уксаалыг аъттарнын» чизезин тургузуп, шинчилээри-биле Рязань областьтын эртем-шинчилел институдунун Тыва республиканын Чазаа-биле керээ чарып, аъттарнын чел, кудуруунун дугун анализитер кылыры-биле ап, ол аъттарга чиптер салып, дуртунун бедиин, узунун болгаш чузунун демдеглеп ап турар ажылды Эрзин кожуундан 14-тун хунунден эгелээн. Богун Сарыг-Булун сумунун аалдарындан 99 белерни шинчилеп четтиктивис. Ам графикте ноябрь 17-18тин хунунде Бай-Даг сумунун аалдарынче унуушкун.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.