Сарыг-Булун сумузунун малчыннарынче ээлчеглиг унуушкунну сумунун чагырга даргазы, фельдшер эмчи, сумунун социал ажылдакчызы база секретары кылган. Бо ээлчеглиг унуушкун уезинде малчыннарнын кадыкшылын хынавышаан мал бажын санап чизени кылган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.