Эрзин школазынын 10 класстын оореникчилери Истелге Комитет ажылдакчылары биле ужуражылга база чугааланы эттирген.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.