Ижи Айыран моге Япония чоруур мурун ТР-нын Сумо федерациязынын удуртулгазы-биле чоруур оолдарнын ада иези-биле хуралдааш 12ш. Красноярскже аъттаныпкан.