Февраль 15-те «Тыва Республиканың Баштыңының Кубогу» дээш чаш болгаш элээди мөгелер аразынга Делегей чергелиг Тыва Хүреш маргылдаазы болуп эрткен. Анаа бистин чангыс чер чурттуг элээди болгаш чаш могелеривис туннелдиг киришкен.
Тыва Республиканнын «элээди Начын» могези Монгуш Цэнд-Аюш 18 хар чедир могелер аразынга дидим базымы-биле тиилелгени чедип алган. База ол ышкаш «чаш Арзылан» могевис Ооржак Максим 2007-2008 чылда торуттунген могелер аразынга бузурелдии-биле шуулген.
Бистин озуп олурар аныяк могелеривиске толептиг киришкенинге Эрзин кожууннун чону изиг байырны чедирип ам-даа хой алдын медальдарны чуртунга экээр болзун деп йорээлди салып тур!
Оруунар ак болзун могелер!