Эрзин кожууннун Шагаа таарыштыр ярмарказы февраль 15 — те болган. Кожууннун сумуларындан киржикчилер киришкен. Ниитизи — биле киирип алган орулгазы 195 мун акша болган. Ярмаркага ак чем, дузаан, ыштаан балык, хой эди, дузаан ногааны база тыва национал хептерни кожууннун ус — шеверлери саткан.